Právo na vaší straně

Pracovněprávní nároky: Změna nároků na dosavadní pozici

10.7.2018

Ukončení pracovního poměru Odstupné

Dobrý den, dnes 9. 7. 2018 jsem podepsala dohodu o rozvázání pracovního poměru. V dohodě je, že končím ke dni 31.07.2018. 1. Dva týdny zpět jsem mi nadřízený oznámil, že nechce abych tu dále pracovala, že nechce dělat drama ať si najdu jinou práci - ruší moji pozici/ mění se nároky na moji pozici 2. Přišla jsem s tím, že odejdu podepíšu dohodu ale chci dvouměsíční odstupné - na tuto varinatu přistoupil 3. Nadřízený mi řekl, ať výpoveď sepíšu sama - udělala jsem tak a tím pádem jsem zjistila, že po více jak 2 letech co tady pracuji, mám nárok na trojnásobek průměrného měsíčního výdělku. 4. Podala jsem mu vypracovanou výpověd a začal mi vyhrožovat, že jestli nepodepíšu výpověd s dvouměsíčním odstupným tak mi dá výpověd (že si důvod najde) a že mi bude dělat 2,5 peklo a že případnému budoucímu zaměstnavateli řekne, jaká je semnou strašná domluva apod.. Musela jsem dohodu podepsat a víc něříkat. Je možné se proti tomu chování nějak bránit a případě nějak zpětně dostat odstupné v plné výší, které mi náležitě přísluší? Děkuji

Dobrý den,

zaměstnanci, u něhož dochází k rozvázání pracovního poměru dohodou z důvodu, kdy se zaměstnanec stane nadbytečným vzhledem k rozhodnutí zaměstnavatele nebo příslušného orgánu o změně jeho úkolů, technického vybavení, o snížení stavu zaměstnanců za účelem zvýšení efektivnosti práce nebo o jiných organizačních změnách, přísluší zaměstnanci od zaměstnavatele při skončení pracovního poměru odstupné v závislosti na délce pracovního poměru. Z Vašeho zadání vyplývá, že máte nárok na odstupné ve výši nejméně trojnásobku Vašeho průměrného výdělku. Můžete si tak nárokovat po zaměstnavateli vyplacení zbylé části odstupného i soudní cestou.

S pozdravem

Vaše nároky.cz