Právo na vaší straně

Kdy může zaměstnanec dostat výpověď v době nemocenské?

16.3.2018

RADY A TIPY

Obecně platí, že v době nemocenské by zaměstnanec neměl od zaměstnavatele dostat výpověď. Existují však výjimky, kdy tak zaměstnavatel učinit může. Zaměstnanci by si však měli dát pozor, zda výpověď z pracovního poměru v době nemocenské byla skutečně oprávněná, a zda je platná. Někteří zaměstnavatelé totiž využívají neznalosti práva svých podřízených a výpověď v době nemocenské dají i v případech, kdy jim to zakazuje zákon.

Co říká zákon?

Dle ustanovení zákoníku práce platí, že je zakázáno dát zaměstnanci výpověď v ochranné době, do které spadá rovněž situace, kdy je zaměstnanec uznán dočasně práce neschopným, tedy je na nemocenské, existují však i výjimky.

Kdy zaměstnavatel výpověď dát může:

Zaměstnavatel končí nebo se stěhuje

Výše uvedený zákaz se nevztahuje na situaci, kdy je výpověď daná z důvodu organizačních změn, a to rušením nebo přemístěním zaměstnavatele nebo jeho části. Může se jednat například o situaci, kdy se zaměstnavatel stěhuje z Ostravy do Prahy nebo své podnikání zcela ukončil.

Porušení povinností

Zákaz výpovědi v době nemocenské se nevztahuje také na výpověď danou pro porušení povinnosti. Jde například o povinnost zdržovat se v době nemocenské v místě pobytu a dodržovat dobu a rozsah povolených vycházek podle zákona o nemocenském pojištění.

Kdy zaměstnavatel výpověď dát nemůže:

Blízké stěhování

Jestliže se zaměstnavatel přemísťuje pouze v mezích místa výkonu práce, ve kterých má být práce podle pracovní smlouvy vykonávána, výjimka ze zákazu se neuplatní. Například, pokud dojde ke stěhování z jednoho místa v Praze na druhé, nemůže dát zaměstnavatel zaměstnanci výpověď z důvodu stěhování zaměstnavatele.

Při mateřské a rodičovské

Při přemístění zaměstnavatele nebo jeho části nelze dát dále z tohoto důvodu výpověď těhotné zaměstnankyni, zaměstnankyni, která čerpá mateřskou dovolenou, nebo zaměstnanci v době, kdy čerpá rodičovskou dovolenou do doby, po kterou je žena oprávněna čerpat mateřskou dovolenou.

Výpověď z důvodu nadbytečnosti

Pokud by zaměstnavatel dal zaměstnanci na nemocenské výpověď s odůvodněním, že se zaměstnanec stal nadbytečným, například, protože došlo ke změně technického vybavení ve firmě nebo ke snížení stavu zaměstnanců za účelem zvýšení efektivnosti práce nebo šlo o jinou organizační změnu, porušil by ustanovení zákoníku práce a tato výpověď z pracovního poměru v době nemocenské by také byla neplatná.

Jak se proti neoprávněné výpovědi bránit?

Jestliže zaměstnanec dojde k závěru, že výpověď v době nemocenské ze strany zaměstnavatele byla neoprávněná, může do dvou měsíců ode dne, kdy měl pracovní poměr tímto způsobem skončit, uplatnit neplatnost rozvázání pracovního poměru u soudu.

Pokud zaměstnanec s neoprávněnou výpovědí u soudu uspěje, může mít nárok na desítky tisíc.

Výpověď v době nemocenské ze strany zaměstnance

Jiná situace je však v případě, kdy v době dočasně pracovní neschopnosti zaměstnance podá výpověď sám zaměstnanec. V takovém případě výpověď probíhá zcela klasicky a zaměstnanci nemocenská v době podání vypovědí nijak nepřekáží.

Dostali jste neoprávněnou výpověď v době nemocenské?

Na nic nečekejte a situaci řešte, dle zákona máte na podání žaloby pouhé dva měsíce od ukončení pracovního poměru.

S řešením vám rádi pomůžeme. Stačí vyplnit dotazník na našich webových stránkách, na základě kterého dojde k posouzení vašeho případu. Posouzení je zcela nezávazné a zdarma. Neváhejte proto a zadejte nám případ.

VYPLNIT DOTAZNÍK K ZADÁNÍ PŘÍPADU

Zajímá vás, kdo a v jaké výši vám má vyplácet nemocenskou? Přečtěte si náš článek. → Kdo a v jaké výši vyplácí nemocenskou?