Právo na vaší straně

Pojišťovny: Neúměrné krácení pracovního úrazu pojišťovnou

1.11.2018

Krácení pojistného plnění Plnění pojišťovnou

Dobrý den. od pojišťovny K... jsem obdržel vyrozumívací dopis k pracovnímu úrazu ze dne 14.3.2017. Bylo mi soudním znalcem stanoven bolestné 945,00bodů sazbou 250 Kč za 1 bod t .j. 236250 + Náhrada po dobu pracovní neschopnosti 61212,00 Kč náhrada za náklady 500.00 Kč teda celkem 287 962,00 Kč. Tato částka mi byla zkrácena o 40% t.j. o 115 184,00 Kč jako " Zproštění odp. zam. dle ZP". Bylo mi vyplaceno 168 158,00 Kč. (daň 4 62,00Kč). Zdá se mi toto zkrácení za neúměrné vzledem k mému úrazu z kterého prakticky stále ještě se léčím. Je takové zkrácení bolestného vůbec možné.? Děkuji za odpověď.

Dobrý den,

krácení náhrady škody a nemajetkové újmy je možné podle §270 odst. 2 zákoníku práce. V tomto ustanovení se můžeme dočíst, že zaměstnavatel se zprostí povinnosti nahradit škodu nebo nemajetkovou újmu zčásti, prokáže-li že vznikla také kvůli zaviněnému porušení právní povinnosti zaměstnance, či porušením jiných předpisů nebo v důsledku opilosti zaměstnance. Dále je možné se zčásti zprostit odpovědnosti, pokud si zaměstnanec počínal v rozporu s obvyklým způsobem chování a jednal lehkomyslně.

Podle odst. 3 §270 je zaměstnavatel povinen při zproštění odpovědnosti zčásti uhradit alespoň jednu třetinu škody nebo nemajetkové újmy. Zkrácení bolestného je tedy možné a jeho minimální výše po takovémto zkrácení je jedna třetina z počáteční výše.