Právo na vaší straně

Reklamace/e-shopy: Odmítli mi vrátit peníze

4.12.2018

Reklamace zboží Reklamace

Dobrý den, koupila jsem si v prodejně nábytku konferenční stolek, ale po vybalení doma zjistila, že je na několika místech odřený. Hned jsem volala do prodejny, že jim stolek přivezu a požaduji vrácení peněz. To jsem taky udělala. Prodejna mi hotovost odmítla vrátit s tím, že se musí reklamovat u dodavatele a zaškrtla v reklamačním listě vrácení peněz. Já ale již nový nechci a žádám o odstoupení od smlouvy. Jak mám postupovat jestli přivezou nový? Mám nějakou možnost na odstoupení od smlouvy? Musí respektovat mnou navržený způsob reklamace? Cena mi stále stoupá, protože již pojedu po třetí do města vzdáleného 15 km.

Dobrý den,

Ve Vašem případě se uplatní ustanovení občanského zákoníku o koupi zboží v obchodě, přičemž prodávající Vám, jakožto kupujícímu, odpovídá za to, že zboží při převzetí nemá vady. Práva z vady se přitom v zásadě uplatňují u prodávajícího, u kterého byla věc koupena, vydal-li Vám však prodejce písemné potvrzení o obsahu, rozsahu, podmínkách a době trvání své odpovědnosti a způsob jakým lze uplatnit práva z této odpovědnosti plynoucí, a je-li zde uvedená jiná osoba určená k opravě, jež je v místě pro prodávajícího či pro kupujícího bližším, uplatňuje se právo na opravu u toho, kdo je určen provedením opravy. Co se týče nároků z vadného plnění (v případě, že jste stolek nekupovala z nějakého důvodu již ve slevě), kupující může požadovat odstranění vady, slevu z kupní ceny, dodání nové věci bez vad, avšak týká-li se vada pouze součásti věci, může kupující požadovat pouze výměnu této součásti. Tato práva Vám přísluší i případě odstranitelné vady, pokud nemůžete věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě pak nastupuje i nárok na odstoupení od smlouvy. Závěrem se domníváme, že pokud Vám prodejce v reklamačním protokolu zaškrtnul možnost vrácení peněz, pravděpodobně Vašemu návrhu na odstoupení hodlá vyhovět.