Právo na vaší straně

Reklamace/e-shopy: Odstoupení od kupní smlouvy po výměně vařiče

18.10.2018

Reklamace Odstoupení od smlouvy

Reklamoval jsem vařič (první reklamace), poslali mi nový (kamenná prodejna), ne opravený. Mohu odstoupit od smlouvy s ohledem na záruční podmínky které jsou dány zakoupením původního a jsou již pouze jeden měsíc? - odstoupení je pro mě výhodnější. Děkuji Vám za odpověď. S přátelskými pozdravy B. V.

Od smlouvy lze odstoupit, ujednají-li si to strany, nebo stanoví-li tak zákon. Zákon stanoví, že poruší-li strana smlouvu podstatným způsobem, může druhá strana bez zbytečného odkladu od smlouvy odstoupit. Podstatné je takové porušení povinnosti, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala; v ostatních případech se má za to, že porušení podstatné není.

Zákon též rozlišuje mezi vadami odstranitelnými a neodstranitelnými, přičemž, je-li vada odstranitelná, může se nabyvatel domáhat buď opravy nebo doplnění toho, co chybí, anebo přiměřené slevy z ceny. Nelze-li vadu odstranit a nelze-li pro ni předmět řádně užívat, může nabyvatel buď odstoupit od smlouvy, anebo se domáhat přiměřené slevy z ceny. Pokud tedy prodejce vadu odstranil a poskytl Vám vařič zcela nový, právo na odstoupení nevzniklo. Co se týče užití záručních podmínek, záleží na tom, jak jsou formulované v kupní smlouvě.