Právo na vaší straně

Reklamace/e-shopy: Odstoupení od smlouvy při zjištění vady automobilu

18.10.2018

Odstoupení od smlouvy Reklamace automobilu

Dobrý den, potřebuji poradit: zakoupil jsem auto v A... a projevila se zde vada, která nemohla být zjištěna při koupi. Autorizovaný servis píše ....Diagnostickým přístrojem byla zjištěna nefunkčnost emisního systému odlučovače pevných částic /trvalá vada). vozidlo v tomto stavu nelze provozovat. Je to možné hodnotit jako vadu právní povahy pro odstoupení od smlouvy? Děkuji za odpověď, J. J.

Ve Vašem případě záleží, v jaké pozici kupujícího se nacházíte. Byl-li jste při uzavírání kupní smlouvy v postavení spotřebitele a strana prodávající byla podnikatelem, a jednalo-li se skutečně o vadu, která nemohla být odhalena při koupi vozidla, a zároveň Vás na ni prodejce výslovně neupozornil, stanovuje občanský zákoník, že projeví-li se vada do šesti měsíců od předání věci, považuje se za vadu skrytou, a hledí se na ni, že zde existovala již při převzetí. Odpovědnost tedy v této době nese prodávající. Co se týče nároků z vadného plnění, zákon rozlišuje vady podstatné a nepodstatné. V případě vad nepodstatných pak zákon dovozuje právo kupujícího na odstranění vady či na přiměřenou slevu z kupní ceny. V případě vady podstatné (tou je takové porušení smlouvy, o níž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala), má kupující právo na odstranění vady dodáním nové věci bez vady či dodáním chybějící věci, dále právo na odstranění vady opravou, na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo na odstoupení od smlouvy. Kupující však musí prodejci sdělit, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nejpozději však bez zbytečného odkladu po oznámení vady, jinak mu svědčí pouze práva vyplývající z nepodstatných vad.