Právo na vaší straně

Reklamace/e-shopy: Po výměně automobilů nastala chyba s řídící jednotkou

18.10.2018

Reklamace automobilu Reklamace

zdravím asi před 2 měsíci jsem kupoval nové auto a protiúčtem jsem dal své staré a po prohlídce a projetí mě nabídl cenu kterou jsem přijal a po odečtení jsem doplatil zbytek a odjel v novém domů dneska jsem měl rozhovor s technikem který moje staré auto přebíral a řekl mě že se na autě objevila nějaká závada asi s řídící jednotkou nevím prej jim dvakrát chcíplo a ptal se co s tím řekl jsem mu že se mě to nikdy nestalo a že nevím tak řekl že to nechá někde v servisu opravit a že to zaplatím nebo mě to auto vrátí a já vrátím peníze co mě odečetli tak nevím co mě čeká můžete poradit?

Řešení Vaší otázky spočívá v tom, v jakém postavení jste se v daném vztahu s kupujícím nacházeli, a zda se jednalo o vadu zjevnou, a kupující tak měl možnost a povinnost si automobil řádně prohlédnout a případné vady odhalit, nebo zda se jedná o vadu skrytou, která se však projevila později, a již nebylo možné při předání auta běžným způsobem odhalit a rozpoznat. Pokud jste podnikatelem a kupující spotřebitelem, zákon stanoví, že projeví-li se vada do šesti měsíců od předání, považuje se za vadu skrytou, a hledí se na ni, že zde existovala již při převzetí. Odpovědnost tedy v této době nese prodávající. Pokud na konkrétní závadu nebyl kupující výslovně upozorněn, má vůči straně prodávající právo na zmiňovanou opravu. Pokud však byl kupující v postavení podnikatele, užije se ustanovení o právech z vadného plnění, přičemž, je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, (podstatné je přitom takové porušení povinnosti, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala, v ostatních případech se má za to, že porušení podstatné není), má kupující právo na odstranění vady (např. právě zmiňovanou opravou), na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo právo na odstoupení do smlouvy. Pokud jde o nepodstatné porušení smlouvy, má kupující právo pouze na odstranění vady či na přiměřenou slevu z kupní ceny. Záleží samozřejmě také na tom, jak máte smluvní podmínky nastaveny ve smlouvě samotné.