Právo na vaší straně

Aktuality, rady a tipy

 • 29.11.2019
  Obecně lze za nemoc z povolání považovat takovou nemoc, která vznikla působením fyzikálních, …

 • 28.2.2018
  Na odstupné má nárok každý zaměstnanec, u kterého byl rozvázán pracovní poměr výpovědí danou …

 • 23.1.2018
  Zaměstnanec má svá práva a nároky nejen v případě, pokud onemocní nemocí z povolání, ale i ve …

 • 24.3.2016
  Nemoci z povolání jsou předpisy charakterizovány jako nemoci vznikající nepříznivým působením …

 • 19.10.2015
  Někteří zaměstnavatelé nedodržují povinnosti, které jim ukládá zákon, a snaží se využít neznalosti …

 • 25.4.2015
  Mnoho lidí pracuje i v důchodovém věku. Umožnuje jim to v této oblasti dobře nastavená legislativa, …