Právo na vaší straně

Zdarma a nezávazně posoudíme váš případ! Stačí vyplnit formulář

Aktuality, rady a tipy

  • 29.11.2019
    Obecně lze za nemoc z povolání považovat takovou nemoc, která vznikla působením fyzikálních, …

  • 28.2.2018
    Na odstupné má nárok každý zaměstnanec, u kterého byl rozvázán pracovní poměr výpovědí danou …

  • 23.1.2018
    Zaměstnanec má svá práva a nároky nejen v případě, pokud onemocní nemocí z povolání, ale i ve …

  • 24.3.2016
    Nemoci z povolání jsou předpisy charakterizovány jako nemoci vznikající nepříznivým působením …

  • 19.10.2015
    Někteří zaměstnavatelé nedodržují povinnosti, které jim ukládá zákon, a snaží se využít neznalosti …

  • 25.4.2015
    Mnoho lidí pracuje i v důchodovém věku. Umožnuje jim to v této oblasti dobře nastavená legislativa, …